Efektywność kampanii e-mailingowych zależy od takich czynników jak optymalnie przygotowana kreacja, odpowiednie targetowanie, intrygujące treści adekwatne do zainteresowań odbiorców i prawidłowe ułożenie schematu wysyłek. Warto zapoznać się z poniższymi wskazówkami, by poprawić skuteczność wysyłek i osiągnąć jeszcze lepsze wyniki sprzedaży.
Mail HTML

Użytkownicy poczty elektronicznej korzystają dziś z wielu programów służących do wysyłania i odbierania wiadomości. Niestety zdarzyć się może, że ten sam newsletter zostanie wyświetlony w inny sposób w różnych aplikacjach. Wynika to z odmiennej interpretacji kodu HTML newslettera przez owe aplikacje. Dlatego rekomendujemy stosowanie się do poniższych zaleceń podczas przygotowywania mailingu. Pomoże to zwiększyć prawdopodobieństwo prawidłowego wyświetlenia wiadomości w we wszystkich programach pocztowych, a w efekcie wpłynie pozytywnie na efektywność kampanii e-mail marketingowych.
 
1.       Mailing powinien być zbudowany na tabelach, gdyż pozwalają one ustawić szerokość wyświetlanego obiektu bez użycia stylów. Pozwoli to na prawidłowe wyświetlenie mailingu w klientach www.

2.       Tabele oraz komórki tabel powinny mieć określoną i stałą szerokość. Optymalna szerokość samej wiadomości wynosi 600-700 piksel. Do wyśrodkowania treści wiadomości zalecamy używanie tabel z atrybutem align=”center”.

3.       Marginesy najlepiej określić przy zastosowaniu margin (cellMargin), padding (cellPadding) w komórkach wyznaczając odpowiednią wartość w pikselach (<TABLE cellMargin=10 cellPadding=5>). Zwracamy jednak uwagę, że funkcja padding bywa niepoprawnie odczytywana przez niektóre programy pocztowe (np. przez starsze wersje Lotus Notes).

4.       Nie zalecamy pozycjonowania za pomocą „position: absolute”.

5.       Wiadomość powinna zostać zbudowana w prosty sposób z zastosowaniem stylów otwieranych przez klientów www. Najlepiej stosować czcionki Verdana, Tahoma, Arial lub Times New Roman z określeniem ich wielkości. Np.: <P style=”FONT-FAMILY: Verdana; FONT-SIZE: 8pt”>txt</P> lub <p><font face=verdana size=2>txt</font></p>. Drugie rozwiązanie zapewnia prawidłowe wyświetlanie tekstu w większości portali (łącznie z Interią). Ponadto zalecamy nie zamieszczać w mailach znaczników <style> w sekcji HEAD lub powielać je w postaci inline. Maile zbudowane na stylach błędnie wyświetlają się w poczcie portalu Interia oraz w starszych wersjach programu Lotus Notes. Pomimo, iż jest to niestandardowe działanie to warto również skorzystać z następującego zapisu: <font color="#399CDC" face="Verdana" size="2" style="font-size: 14px; color: #399CDC;">. 
 
6.       Grafiki powinny posiadać następujące rozszerzenia: jpg, jpeg, gif, png (<IMG src="obrazek.gif" alt=”Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości”>) . Wstawienie tekstu alternatywnego zwiększa
prawdopodobieństwo pobrania grafik przez odbiorców.

7.       Przed zaimportowaniem newslettera należy sprawdzić jego wygląd w popularnych przeglądarkach (Internet Exporer, Firefox, Opera). W ten sposób zostaje zwiększone prawdopodobieństwo, że wiadomość wyświetli się w poprawny sposób w klientach takich jak Outlook, Outlook Express, Thunderbird oraz w klientach www.

8.       Podczas importowania newslettera style określone w zewnętrznych plikach lub w sekcji HEAD zostaną zapamiętane i nie będzie możliwości ich edytowania poprzez edytor Beemaila. W razie chęci zmiany stylów zalecane jest każdorazowe importowanie nowego newslettera, bądź opracowywanie go od początku w edytorze.

9.       Wiadomość nie może zawierać kodu JavaScript oraz odwołań do obiektów Flash (plików swf).

10.     W wiadomościach można stosować różne rodzaje kodowania, jednak najlepiej odbierane są maile, w których zastosowane jest kodowanie ISO-8859-2. Użycie kodowania UTF-8 powoduje brak wyświetlenia polskich czcionek w poczcie portalu Onet.pl. Ponadto, ze względu na błędne wyświetlanie się treści newslettera (brak polskich znaków), nie zalecamy wykorzystywania kodowania ISO-8859-1 oraz WINDOWS 1250.

11.     Nie należy definiować koloru w ramkach tabeli, gdyż w większości klientów www nie jest on wyświetlany.

12.     Zwracamy uwagę, że grafiki umieszczone w tle (<table><td> lub <tr>) mogą być niepoprawnie wyświetlane w niektórych klientach www. Tam gdzie jest to możliwe rekomendujemy zastąpienie grafik w tle grafikami określonymi za pomocą tagu <img>.

13.     Należy pamiętać o zamknięciu wszystkich tagów w pliku HTML.

 
Mamy nadzieję, że zgromadzone tu materiały posłużą w przygotowaniu jeszcze skuteczniejszych kampanii mailingowych. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami. Możesz też założyć darmowe konto, by przekonać się jak w praktyce wykorzystać zdobytą tu wiedzę.
Z powodzeniem używane przez:
Gadu-Gadu
Bankier.pl
Empik.com
Media Markt
ING
Projekt i wykonanie: